Best 50+ Sad Life Quotes in Marathi

Best 50+ Sad Life Quotes in Marathi

Welcome, to our new post Best 50+ Sad Life Quotes in Marathi. Experiencing the depths of a sorrowful life takes individuals through various dimensions. Beyond life’s excesses lie moments, thoughts, and emotions that entail struggle. This struggle is a path toward social, mental, and spiritual development in life.

Sad Life Quotes in Marathi

Also View: Best 100+ Sad Love Quotes In Marathi For Boyfriend

Sad Life Quotes in Marathi

 1. “तू सोडलंस मला, मला तू जगायचंय.” 💔
 2. “प्रेम म्हणजे स्वप्न, अशा स्वप्नांतील फिरवून तुझ्या डोळ्यांचं चुकलं.” 💭😢
 3. “तूच असतोस अशी आशा होती, त्यातलं फरक होतं.” 💔🌟
 4. “तुझ्याशी प्रेम करणं माझं अधिकार आहे, पण माझं अधिकार नसतं तुझ्यावर.” 💔❌
 5. “जरा विसरू नको, मला प्रेमाचं वारसा तुझ्यावर जास्त आहे.” 💭❤️
 6. “प्रेम असतं तर त्याचं संधी नसतं, परंतु दुख त्याच्या संधी जगत असतं.” 💔🌍
 7. “तूच असतोस, पण… (सुद्धा अधिक मराठी सद प्रेम कोट्स)” 🌌
 1. “तुझ्याशी प्रेम करून जगायचं, पण तुझ्यावर कुणी नको.” 💔❌
 2. “जो कुणी तुझ्या जीवनात दुखाचं कारण बनतं, तो तुझ्याशी प्रेम नसतो.” 💔🚫
 3. “प्रेमात विश्वास करून त्याचं दुख स्वीकारण्याची गरज नाही.” 💔✨
 4. “तुझं दुख माझं दुख बनलं आहे, परंतु माझं दुख तुझ्यावर कधीही आलं नाही.” 💔🔗
 5. “प्रेमात कितीही मंजूरित द्या, परंतु त्याचं दुख नको.” 💔🚷
 6. “तुझ्याशी प्रेम करून जगायचं, पण तुझ्यावर कुणी नको.” 💔❌
 7. “जो कुणी तुझ्या जीवनात दुखाचं कारण बनतं, तो तुझ्याशी प्रेम नसतो.” 💔🚫
 8. “प्रेमात विश्वास करून त्याचं दुख स्वीकारण्याची गरज नाही.” 💔✨
 9. “तुझं दुख माझं दुख बनलं आहे, परंतु माझं दुख तुझ्यावर कधीही आलं नाही.” 💔🔗
 10. “प्रेमात कितीही मंजूरित द्या, परंतु त्याचं दुख नको.” 💔🚷
 11. “तुझ्यावर कधीच नसलेला दुख, तुझ्यावरच अधिक असतो.” 💔😞
 12. “प्रेमात विश्वास करून त्याचं दुख स्वीकारण्याची गरज नाही.” 💔✨
 13. “दुखातली विचारणा कोणतीही क्षणं दगड करू नका.” 💭❌
 14. “प्रेमाचं अंत नसतं, परंतु त्याचं सुरुवात होतं.” 💔🚪
 15. “तुझं दुख माझं दुख बनलं आहे, परंतु माझं दुख तुझ्यावर कधीही आलं नाही.” 💔🔗
 16. “प्रेम नको, दुखाचं संगीत बनतं.” 💔🎶
 17. “जेव्हा दुखाचं आवाज सुरू होतं, तेव्हा प्रेमाचं समाप्त होतं.” 💔🔇
 18. “प्रेमाचं अंत होतं, परंतु त्याचं स्मृतींत जिवाचं चालू राहतं.” 💔🚶‍♂️
 19. “आपल्या प्रेमाचं आयुष्य हे टीकाच्या नावाच्या पेटीत आहे, ज्यात एका प्रेमीचं विचार दुसऱ्या प्रेमीच्या सोडवण्याचा.” 💔📦

Sad Life Quotes in Marathi

 1. “तुझं दुख माझं दुख बनलं आहे, परंतु माझं दुख तुझ्यावर कधीही आलं नाही.” 💔🔗
 2. “प्रेम विश्वासाची एका लग्नाची सुरुवात आहे, दुख ही त्याची विचारणेची.” 💔💍
 3. “तुझ्यावर कधीच नसलेला दुख, तुझ्यावरच अधिक असतो.” 💔😞
 4. “प्रेम व्यापाराचं काही नाही, पण दुख त्याच्या सारखं व्यापारलं जातं.” 💔🤝
 5. “जो कुणी तुझ्या जीवनात दुखाचं कारण बनतं, तो तुझ्याशी प्रेम नसतो.” 💔🚫
 6. “प्रेमात विश्वास करून त्याचं दुख स्वीकारण्याची गरज नाही.” 💔✨
 7. “प्रेम म्हणजे स्वप्न, अशा स्वप्नांतील फिरवून तुझ्या डोळ्यांचं चुकलं.” 💭😢
 8. “तुझ्याशी प्रेम करणं माझं अधिकार आहे, पण माझं अधिकार नसतं तुझ्यावर.” 💔❌
 9. “प्रेम नको, तर दुखाचं जीवाचं प्राण बनतं.” 💔💔
 10. “जेव्हा दुखाचं आवाज सुरू होतं, तेव्हा प्रेमाचं समाप्त होतं.” 💔🔇
 11. “तुझं दुख माझं दुख बनलं आहे, परंतु माझं दुख तुझ्यावर कधीही आलं नाही.” 💔🔗
 12. “प्रेम विश्वासाची एका लग्नाची सुरुवात आहे, दुख ही त्याची विचारणेची.” 💔💍
 1. “दुखातली विचारणा कोणतीही क्षणं दगड करू नका.” 💭❌
 2. “तुझ्यावर कधीच नसलेला दुख, तुझ्यावरच अधिक असतो.” 💔😞
 3. “प्रेमाचं अंत नसतं, परंतु त्याचं सुरुवात होतं.” 💔🚪
 4. “तुझं दुख माझं दुख बनलं आहे, परंतु माझं दुख तुझ्यावर कधीही आलं नाही.” 💔🔗
 5. “प्रेम व्यापाराचं काही नाही, पण दुख त्याच्या सारखं व्यापारलं जातं.” 💔🤝
 6. “जो कुणी तुझ्या जीवनात दुखाचं कारण बनतं, तो तुझ्याशी प्रेम नसतो.” 💔🚫
 7. “प्रेमात विश्वास करून त्याचं दुख स्वीकारण्याची गरज नाही.” 💔✨
 8. “तुझं दुख माझं दुख बनलं आहे, परंतु माझं दुख तुझ्यावर कधीही आलं नाही.” 💔🔗
 9. “प्रेमात विश्वास करा, परंतु त्याचं दुख नको.” ❤️✨
 10. “प्रेम व्यापाराचं काही नाही, पण दुख त्याच्या सारखं व्यापारलं जातं.” 💔🤝
 11. “जो कुणी तुझ्या जीवनात दुखाचं कारण बनतं, तो तुझ्याशी प्रेम नसतो.” 💔🚫
 12. “प्रेमात विश्वास करून त्याचं दुख स्वीकारण्याची गरज नाही.” 💔✨
 13. “तुझं दुख माझं दुख बनलं आहे, परंतु माझं दुख तुझ्यावर कधीही आलं नाही.” 💔🔗
 14. “प्रेमात विश्वास करा, परंतु त्याचं दुख नको.” ❤️✨

View Also: Best 100+ Heartbreak Quotes In Marathi

Leave a Comment